Galegolandia


Olladas con sorna, olladas con enfado, olladas ao exterior, olladas ao interior, olladas escépticas, olladas esperanzadoras, olladas que fan pensar, olladas para esquecer; olladas interrogantes; olladas declarativas; olladas exclamativas; olladas ao ar; olladas desde a terra; olladas de resignación; olladas de resistencia; olladas que non entenden; olladas que non se explican. Porque os “chascarrillos” son moitos e non todo vai ser perder falantes...

11.10.06

A Axencia Tributaria responde

Este moucho queixábase en abril da tardanza do seu borrador da declaración da renda e non só no foro de vieiros, senón tamén na canle establecida para tal fin dende o web da Axencia Tributaria. O borrador finalmente chegou e tamén acabou chegando estes días até a miña póla unha curiosa e longa carta (en dúas follas) en resposta á queixa presentada. A carta dispón dos elementos clásicos que caracterizan todo bo discurso: unha especie de captatio benevolentiae incidindo no grande esforzo da Axencia Tributaria por se comunicar cos contribuíntes na lingua que estes desexan, e incidindo tamén que en menos de dous meses a AET envía ao redor duns doce millóns de borradores por volta de millón e medio por semana. Captada a benevolencia (ou cando menos eles así o deben pensar) tíranlle das orellas a este moucho por trasacordar e pedir o borrador en galego cando o ano pasado o aceptara en castelán. De acordo, pero se se aplicasen o lema "En Galicia, en galego" e os enviaran por defecto nesa lingua non andariamos con estas caralladas. Que copien de Telefónica por exemplo.
A carta continúa cunha curiosa contradición: excúlpase de calquera presunta demora afirmando que

los programas informáticos de confección y envío de borradores y datos fiscales no tienen establecido ningún orden de prioridad entre las distintas lenguas.[...] El orden en el que se envían, a razón de 1.500.000 por semana, obedece fundamentalmente al azar.

Pero, a continuación, recoñécese que

puede ocurrir con la documentación en gallego, catalán o valenciano, dado que la primera versión se hace en castellano y seguidamente se traducen las distintas partidas y modelos de comunicación a las otras lenguas oficiales. Una vez traducidos y adaptados los modelos, son supervisados por las unidades lingüísticas de la Agencia Tributaria, para depurar deficiencias gramaticales y garantizar la debida calidad sintáctica.

De acordo, pero entón hai demora ou non hai demora? Porque de feito recoñécese que

se hará todo lo posible en futuras campañas para reducir al mínimo imprescindible el tiempo que se tarda en las adaptaciones técnicas, de tal forma que se esté en disposición de enviar, desde el principio mismo del período de envío masivo, borradores y datos fiscales en castellano, gallego, catalán y valenciano.

E a carta remata, e isto si que me amolou, co seguinte apuntamento para xustificar que os documentos se fagan orixinariamente en castelán (cousa que ninguén cuestiona):

entre los más de 12 millones de solicitudes recibidas, alrededor del 98 por 100 incluyen la elección del castellano como lengua de comunicación. El número de solicitudes recibidas en gallego, en el momento de realizarse el presente informe, no llega a 35.000, lo que supone un 0,3% del total.

Ou sexa que aínda habemos ter que darlle as grazas... Hai demora porque sodes moi pouquiños